(Senior) KNA Archeoloog

Locatie: Drachten
Datum: 04-10-2018
Vestiging: Leeuwarden
Referentie: BC-244241095-SENI


Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgevers zijn diverse overheidsinstanties en bedrijven welke zich bezighouden met werkzaamheden en begeleiding van en advisering bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen en werkzaamheden uitvoeren op het gebied van Infra, Milieu, Archelogie, Geo-Info & Geo-ICT.


Werkbeschrijving

Als (bijna) senior KNA-archeoloog voer je zelfstandig archeologische projecten uit, zowel op kantoor als in het veld, onder de verantwoordelijkheid van een senior KNA archeoloog/projectleider.Je voert zowel inventariserend archeologisch onderzoek uit (bureau- en booronderzoek, proefsleuvenonderzoek) als definitief archeologisch onderzoek (opgraven).Je verzorgt de logistieke en administratieve voorbereiding van archeologische projecten.Je voert het veldwerk zelfstandig uit.In het veld bewaak je de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden.Je onderhoudt het contact met de een senior KNA archeoloog/projectleider.Je verwerkt, analyseert en rapporteert de veldgegevens en zet materiaalcategorieu00ebn uit bij specialisten.Je stelt de evaluatie- en eindrapportage op aan de hand van de onderzoeksresultaten en formuleert op basis hiervan heldere en concrete adviezen aan de opdrachtgeverNaast de inhoudelijk archeologische aspecten wordt gevraagd om een sterk projectmatige benadering. Dit houdt in dat je de vraag van de opdrachtgever doorgrondt en de offerte, planning en overige afspraken weet om te zetten in een doelmatig onderzoek met zowel inhoudelijk als financieel goed resultaat. Je bouwt hiermee aan relaties en onderhoudt deze.Je werkt regelmatig samen met collegau2019s van andere afdelingen. Het is wenselijk ervaring en affiniteit te hebben met andere disciplines (milieu, infra en geo). Ook dien je oog te hebben voor de positie en het doel van de archeologie binnen het gehele project.


Functie-eisen

Wat vragen wij?


 • Een afgeronde Master Archeologie.

 • Goede bodemkundige kennis is een pru00e9.

 • Geregistreerd Actorschap voor minimaal een ervaren KNA-archeoloog (registratie voor meerdere protocollen is een pru00e9).

 • Een proactieve houding ten aanzien van de onderhoudseisen van je actorregistratie.

 • Kennis van de BRL 4000 Archeologie en de KNA protocollen 4001, 4002, 4003, 4004 en 4006.

 • In bezit van rijbewijs B.

 • Zowel mondeling als schriftelijk in staat om helder verslag uit te brengen van de werkzaamheden.

 • Een praktische en flexibele werkhouding en een nauwkeurige manier van werken.

 • Openstaan voor nieuwe ideeu00ebn en op eigen initiatief ideeu00ebn aandragen.

 • Ervaring met projectmatig werken.

 • Kennis van en kunnen werken met ArcGis en Access is een pru00e9.


Hoe solliciteer ik?

Solliciteren kan via www.bouwenciviel.nl. Zoek de betreffende vacature en reageer direct.

Komt u in aanmerking voor deze vacature, mail uw CV en motivatie dan naar: werk@banen-centrum.nl.Bouw & Civiel

Wiebe Jelsma
werk@banen-centrum.nl / 0594-554055
Zuidvliet 162
8921 BN Leeuwarden