Volg ons

LinkedIn

Op zoek naar een baan?

Bouw & Civiel personeelsdiensten is een nationaal opererend arbeidsbemiddelingsbureau en biedt kansen aan startende en/of ervaren professionals.

Omgevingsmanager - Groningen

In de rol van omgevingsmanager met werklocatie omgeving Hoogkerk provincie Groningen, lever je een bijdrage aan de planvorming en de uitvoering van zowel natte als droge civieltechnische werken. Hierin ben je verantwoordelijk voor het managen van de stakeholder en de communicatie tussen de verschillende partijen.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de conditioneringsaspecten (vergunningen, kabels en Leidingen, bodem, archeologie, NGE's). Opdrachtgevers zijn divers, denk hierbij aan aannemers, RWS, waterschappen en Provincies. Je werkt zowel in teams als zelfstandig en je onderscheidt je door je communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, passie en creativiteit.Opdrachtgever is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau en is actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Milieu is daar één van en biedt brede dienstverlening op het gebied van bodem- en milieuvraagstukken. Binnen onze businesslijn werken landelijk bijna driehonderd professionals aan milieu(technisch)onderzoek, milieubeleid en de voorbereiding, begeleiding en advisering van allerhande milieu gerelateerde vraagstukken. 

Onderhoudsmonteur - Harlingen

In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het in juiste staat houden van alle voorkomende hulpmiddelen, zoals gereedschap en machines. Dit doe je op basis van de gestelde normen voor kwaliteit, kwantiteit, hygiëne en leverbetrouwbaarheid.Je kunt adequaat en zelfstandig alle mogelijke onderhoud verrichten en zorg ervoor dat alle machines en andere zaken naar behoren blijven werken of weer gaan werken.Daarbij gebruik je je ervaring en vaardigheden op het gebied van electronica, pneumatiek, hydrauliek, PLC's en daar waar nodig voer je lichte laswerkzaamheden uit.Om je rol tot een succes te maken onderhoud je daarnaast proactief contact met collega’s van diverse andere disciplines, alsmede mede monteurs.Je zorgt voor een duidelijke en tijdige terugkoppeling Daarbij heb je aandacht voor de gestelde kwaliteitsnormen en ben je alert op het handhaven van de veiligheidsvoorschriften.Je rapporteert aan het Hoofd Technische Dienst. 

Junior Werkvoorbereider - Delfzijl

De Junior Werkvoorbereider is een belangrijke functionaris, zowel tijdens het inschrijvingsproces als tijdens de werkvoorbereiding van de waterbouwkundige projecten.Tijdens de inschrijvingsfase assisteer je de Tender Manager en de werkvoorbereider bij het aanleveren van relevante informatie ten behoeve van de prijs- en planvorming voor een inschrijving. Bij de gunning van het werk assisteer je bij het opstellen van de uitvoeringsdocumenten.Je werkt in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te bereiken. Intern heb je intensief contact met je collega's van het bedrijfsbureau (afdelingshoofd, Tender Manager, calculator, werkvoorbereider). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeurbureau's, combinanten en onderaannemers. Belangrijkste taken:​Uitrekenen van hoeveelheden en kostprijscalculaties opstellen.Samenstellen en voorbereiden van documenten voor selecties en aanbestedingen.Opstellen van documenten ten behoeve van de uitvoeringsfase.Overleg voeren met externe partijen ( leveranciers, onderaannemers, adviseurs etc.).Projectdossiers aanleggen en overdragen aan de uitvoering.  

Werkvoorbereider waterbouw - Delfzijl

In de functie van werkvoorbereider ben je een belangrijke sleutelfunctionaris, zowel tijdens het inschrijvingstraject bij aanbestedingen als bij de werkvoorbereiding van waterbouwkundige projecten. Tijdens de inschrijvingsfase ben je betrokken bij de aanpak van de toebedeelde projecten en lever je relevante informatie aan ten behoeve van de prijs- en planvorming voor een inschrijving. Bij gunning van het werk stel je de uitvoeringsdocumenten op en draag je vervolgens het projectdossier over aan de uitvoering.Je werkt in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te bereiken. Intern heb je intensief contact met je collega's van het bedrijfsbureau (afdelingshoofd, Tender Manager, calculator, collega werkvoorbereider). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeursbureau's, combinanten, leveranciers en onderaannemers.Belangrijkste taken en bevoegdheden: ​Zelfstandig hoeveelheden berekenen en kostprijscalculaties opstellen.Samenstellen en voorbereiden van documenten voor selecties en aanbestedingen.Opstellen van documenten ten behoeve van de uitvoeringsfase.Overleg voeren met externe partijen (leveranciers, onderaannemers, adviseurs etc.). Inkopen van materialen, bouwstoffen en diensten.Projectdossiers aanleggen en overdragen aan de uitvoering. 

Tendermanager - Delfzijl

Als Tender Manager ben je verantwoordelijk voor het gehele inschrijvingsproces en de werkvoorbereiding van de Tenderprojecten.  Je bent betrokken bij de selectie van tenders en denkt mee over de meest geschikte methode van uitvoering van een project. Bij gunning van het project aan opdrachtgever stel je de uitvoeringsdocumenten op en draag je het projectdossier vervolgens over aan de uitvoering.Je werkt samen in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te krijgen. Intern heb je intensief contact met met je collega's van het bedrijfsbureau (hoofdbedrijfsbureau, calculator, werkvoorbereiders). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeurbureau's, combinanten en (onder) aannemers.Belangrijkste taken en bevoegdheden:Zorgdragen voor een effectieve en efficiënte tenderorganisatie teneinde een succesvolle aanbieding te realiseren.Bepalen van een strategie bij inschrijvingen, uitvoeren van kansen- en risicoanalyse  en deze afstemmen met het hoofdbedrijfsbureau en de directie.Opstellen van de kwalitatieve documentatie bij EMVI-toepassingen.Zorgdragen voor het gehele ontwerpproces en review door deskundigen.Contacten onderhouden met de aanbestedende diensten.Coördineren van betrokken advies- en ingenieursbureaus, onderaannemers en andere aanbestedingspartners.Verzorgen van de overdracht bij gunning naar de contractuele fase. 

Accountmanager Geo - Leek

De accountmanager die wordt gezocht, beschikt over een achtergrond in de ICT, is thuis in de wereld van GIS, basisregistraties en civiele techniek en heeft ervaring in het werken voor en met de overheid.Het betreft een nieuwe functie en jij krijgt alle ruimte om je ondernemerschap te tonen. Je mag meedenken in de propositiebepaling en bij bestaande klanten krijg je de kans om onze dienstverlening te continueren. Verder onderhoud en maak je nieuwe contacten met klanten en relaties, zoals waterschappen, gemeenten en andere bronhouders binnen de BGT. Uiteraard met als doel om te positioneren.Je hebt al een aantoonbaar netwerk opgebouwd waaruit jouw commerciële vaardigheden naar voren komen.Voor deze functie vragen wij daarnaast het volgende:minimaal hbo werk- en denkniveaucommerciële ervaring binnen de ICTruime kijk binnen het vakgebied Geodesie/Geo-informaticagoede kennis van de geodetische marktgoed netwerk binnen de overheidsmarktaffiniteit met de basisregistraties BGT, WOZ en BAGaantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functiekunnen bouwen en verbindendenken in mogelijkhedenflexibiliteitsnel kunnen handelen.Wij biedeneen uitdagende baanuitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaardeneen dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. 

Kozijnmonteur - Veenwouden

Hiervoor hebben wij een vacature  Kozijnmonteur Op locatie vervang en plaats je (kunststof)kozijnen en verricht je alle aanverwante timmerwerkzaamheden. 

Medewerker ICT / Applicatiebeheerder (32-40 uur) - Leek

Ter uitbreiding van de afdeling ICT is men  per direct op zoek naar een Medewerker ICT/Applicatiebeheerder. Ben jij iemand die zich thuis voelt in een brede en uitdagende functie en zich daarin wil ontwikkelen? Lees dan verder!In deze functie ondersteun je vanuit de afdeling ICT onze organisatie bij de uitvoering van de werkzaamheden. Samen met je directe collega ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ICT-ondersteuning binnen de organisatieDe volgende werkzaamheden behoren o.a. tot je takenpakket:neemt eerstelijns helpdesk voor zijn/haar rekeningtweedelijns helpdesk in samenwerking met de ICT-beheerderonderhouden en standaardiseren van alle technische applicaties binnen de organisatie (voornamelijk GIS/CAD gerelateerd)communiceren met hoofdgebruikers over functionaliteiten en prestatiesbespreken van wijzigingsvoorstellen met leveranciers en gebruikersadvies aan management omtrent benodigde of gewenste aanpassingenapplicatiebeheer ERP (in de toekomst)effectieve en servicegerichte ondersteuning van eindgebruikers en tussenpersonen bij storingen en problemen op het gebied van applicatiesmeldingen registreren en plannen ten behoeve van ondersteuning van de eindgebruikers binnen TopDeskeerstelijns ICT-gerelateerde vragen beantwoorden en ICT-incidenten oplossen.  

Technisch specialist asbestonderzoek - Leek

Als technisch specialist asbestonderzoek ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en rapportage van asbestonderzoeken volgens de daarvoor geldende normen.Je voert je werkzaamheden hoofdzakelijk op kantoor uit en bent de schakel tussen de asbestinspecteurs en de opdrachtgever of klantverantwoordelijke.In nauwe samenwerking met collega’s binnen de afdeling ben je betrokken bij het opstellen van realistische en praktische adviezen op het gebied van asbestonderzoek en -sanering.  

Accountmanager Geo - Leek

De accountmanager die wordt gezocht, beschikt over een achtergrond in de ICT, is thuis in de wereld van GIS, basisregistraties en civiele techniek en heeft ervaring in het werken voor en met de overheid.Het betreft een nieuwe functie en jij krijgt alle ruimte om je ondernemerschap te tonen. Je mag meedenken in de propositiebepaling en bij bestaande klanten krijg je de kans om onze dienstverlening te continueren. Verder onderhoud en maak je nieuwe contacten met klanten en relaties, zoals waterschappen, gemeenten en andere bronhouders binnen de BGT. Uiteraard met als doel om te positioneren.Je hebt al een aantoonbaar netwerk opgebouwd waaruit jouw commerciële vaardigheden naar voren komen.Voor deze functie vragen wij daarnaast het volgende:minimaal hbo werk- en denkniveaucommerciële ervaring binnen de ICTruime kijk binnen het vakgebied Geodesie/Geo-informaticagoede kennis van de geodetische marktgoed netwerk binnen de overheidsmarktaffiniteit met de basisregistraties BGT, WOZ en BAGaantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functiekunnen bouwen en verbindendenken in mogelijkhedenflexibiliteitsnel kunnen handelen.Wij biedeneen uitdagende baanuitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaardeneen dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. 

Milieukundig veldwerker - Leek

Als milieukundig veldwerker ben je verantwoordelijk voor het volgens de juiste normen uitvoeren van de veldwerkzaamheden in het kader van (water)bodemonderzoek en partijkeuringen grond en bouwstoffen. Daarnaast behoort het uitvoeren van milieukundige begeleiding bij landbodemsaneringen tot de kerntaken van de veldmedewerker. De werkzaamheden bestaan uit een fysiek deel, zoals het uitvoeren van handboringen en het nemen van monsters, en minstens zo belangrijk, uit het nauwkeurig digitaal vastleggen van de gegevens in het veld. Verder worden er kantoorwerkzaamheden uitgevoerd zoals het uitlezen van de veldwerkgegevens en het inzetten van analyses.De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de normen van BRL SIKB 1000, 2000 en 6000.Wij zoeken een ondernemend persoon, die houdt van aanpakken en het leuk vindt om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Daarbij ben je graag op afwisselende plaatsen in het veld en heb je geen negen-tot-vijfmentaliteit.

Schrijver EMVI plannen - Leek

Vacature Schrijver EMVI-plannenTer uitbreiding van de afdeling Infra zoekt onze opdrachtgever op korte termijn een Schrijver EMVI-plannen.FunctieomschrijvingAls Schrijver EMVI-plannen ben jij verantwoordelijke voor de uitwerking en advisering van een EMVI-plan. Je bent primair een specialist in het schrijven van EMVI-plannen, veelal in het vakgebied van civiel, maar je wordt soms ook in andere vakgebieden van ons ingezet.In deze functie:weet je de klantvraag te doorgronden door de juiste informatie op te halen en een goede verbinding te realiseren tussen vraag en oplossing;werk je dit uit in een winnend EMVI-plan, waarin de te technische informatie vertaald wordt naar een concrete, makkelijk leesbare en begrijpelijke aanbieding voor de klant;stel je in samenspraak met de tendermanager de strategie op voor een EMVI-plan en verwerk jij dit in een juiste vormgeving met aanvullende illustraties en data;organiseer je reviews en herschrijf je de plannen als er wijzigingen zijn. 

Uitvoerder GWW - Leek

Als uitvoerder GWW ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op jouw werk(en) alsmede de samenwerking met andere projectbetrokkenen.Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en het sturen op rendement daarvan. De variërende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot en wellicht multidisciplinair project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd, maar altijd gedreven om een mooi eindresultaat te realiseren.Je hebt een proactieve en open houding en je bent in staat om een positieve werksfeer te creëren binnen het team en staat open voor samenwerking met de overige disciplines binnen de organisatie van de opdrachtgever. Daarnaast ben je in staat om goed contact te leggen en te onderhouden met opdrachtgevers.Vanwege de toename van werken op basis van innovatieve contractvormen is het van belang dat je kennis en ervaring hebt op dit gebied.De volgende werkzaamheden behoren o.a. tot je takenpakket:opstarten, aansturen en bijsturen van de uitvoering van de werkenorganiseren van inzet personeel, materiaal en materieelbewaken van de planningcontroleren en vastleggen van verwerkte hoeveelhedenzorgdragen voor een correcte afrekening richting opdrachtgeveraanleveren van administratieve rapportages (dagrapporten, termijnstaten e.d.)werkzaamheden toetsen aan de projectbegroting en bewaken van het financiële resultaatevaluaties en eindcontroles van het werkorganiseren van bouwvergaderingen in samenspraak met opdrachtgeverbewaken van kwaliteits- en veiligheidszaken (VGMW-/KAM) op het werk en registeren van en actie ondernemen bij o.a. klachten, risico’s en afwijkingenDe werkzaamheden vinden veelal doordeweeks plaats, af en toe ook ‘s nachts en in het weekend. Je bent bereid overuren te draaien. 

Asfaltuitvoerder - Leek

Je gaat deel uit maken van het team asfaltwerkzaamheden. Het team bestaat uit een hoofduitvoerder en twee asfaltploegen. Heb jij een proactieve en open houding en ben je in staat om een positieve werksfeer te creëren binnen het team? Reageer dan snel.Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je open staat voor samenwerking met de overige disciplines binnen de organisatie van de opdrachtgever en is het belangrijk om goed contact te kunnen leggen en te onderhouden met opdrachtgevers.De volgende werkzaamheden behoren o.a. tot je takenpakket:organiseren en aansturen van personeel van de twee asfaltteamsorganiseren en bewaken van het transport en inzet van materieelcontroleren en bewaken van verwerkte hoeveelheden en zorgdragen voor een correcte en veilige uitvoeringvertalen van het bestek/werkomschrijving naar een efficiënte werkwijze en -planningwerkzaamheden toetsen aan de projectbegroting, het bestek of de werkomschrijving(mede) opstellen van de materiële en personele samenstelling in overleg met de planneraanleveren van administratieve rapportages(mede) bewaken van het financiële resultaat ten opzichte van de asfaltwerkbegroting.De werkzaamheden voer je uit in nauwe samenwerking met de hoofduitvoerder.De werkzaamheden vinden veelal doordeweeks plaats, maar ook ‘s nachts en in het weekend. Je bent bereid overuren te draaien. 

Magazijnbeheerder (m/v) parttime - Veenwouden

Je krijgt onder andere het beheer over het magazijn voor zonne-energie producten. Heb je ervaring in een functie als magazijnbeheerder en daarnaast technisch inzicht dan nodigen we je uit te solliciteren per email met jouw CV en motivatie!Zorgdragen voor orde en netheid in het magazijn en op het terrein;Orderpicken; het klaarzetten en verzenden van pakketten en pallets;Administratieve handelingen waaronder het invoeren van bestellingen;Voorraadbeheer, zoals o.a. maandelijkse tellingen en het houden van controles;Zorgdragen voor de inkomende en uitgaande goederenstroom;De afhandeling van retourpakketten;Het klaarzetten van materialen en goederen voor o.a. beurzen;Toezien op de naleving van veiligheidsvoorschriften;Assistentie verlenen aan de afdeling werkvoorbereiding. 

Werkvoorbereider W (m/v) - Veenwouden

De werkvoorbereider heeft een actieve rol met een centrale positie binnen het bedrijf van de opdrachtgever.Hij geeft invulling aan de onderhoudsstrategie en processen en analyseert de voortgang. Hij werkt samen met de planning en stuurt en begeleidt de service monteurs. Hij heeft o.a. een goede kennis van verwarmingstoestellen, geisers en boilers, warmtepompen en ventilatie en ondersteunt de service monteurs met advies en bestellingen/logistiek.De werkvoorbereider bereidt kleine installatie werken voor, zorgt dat alle materialen tijdig aanwezig zijn en overlegt met de technisch manager en monteur over de planning en uitvoering. Hij ondersteunt de monteur met advies en de verkoop door middel van opnames en calculaties.De werkvoorbereider rapporteert aan de technisch manager.  

Calculator Installatietechniek (m/v) - Veenwouden

Gezocht wordt een startende of ervaren calculator met een gezonde dosis enthousiasme en dezelfde passie voor techniek als je collega’s. In deze functie ben je verantwoordelijk over het voortraject en calculeer je zowel eenvoudige als complexe installaties in de particuliere en zakelijke markt. Ook gerichte klantvragen voor uitbreidingen of aanpassingen van de installatie pak je op en werkt deze uit tot een compleet plan of offerte.Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen en uitwerken van calculaties, deze komen voort vanuit aanvragen, werkbonnen, onderhoudswerkzaamheden en projecten/bestekken.Aan de hand van de beschikbare gegevens maak je een calculatie en als de gegevens ontbreken doe je eventueel een opname op locatie. Je vraagt offertes aan bij toeleveranciers en controleert deze op compleetheid. Je vertaalt de klantvraag in een offerte, waarbij je oog hebt voor de technische aspecten en energiebesparende maatregelen.Je bent het interne aanspreekpunt voor de projectleider die het management van het project verzorgt en je richt je op details, engineering en interne voortgang. Je bent gewend zelfstandig te werk te gaan. 

Ervaren monteur Installatietechniek (m/v) - Veenwouden

Heb jij passie voor techniek? Bij opdrachtgeevr kom je te werken in een  hecht team dat zorgt dat het werk goed gedaan wordt bij alle opdrachtgevers. Geen seriematig werk maar elke dag een nieuwe uitdaging met innovatieve producten en uitdagende projecten.Als monteur installatietechniek realiseer, repareer en verbeter je kleine en grote installaties voor verwarming, ventilatie, water en sanitair. Ook kom je in aanraking met luchtbehandeling- en klimaatinstallaties, zoals airco’s en warmte-terug-win installaties.Opdrachtgevers toonaangevende positie op het gebied van duurzame energie zorgt ervoor dat je veel werkzaamheden uitvoert op het gebied van warmtepompen en zonneboilers. Uiteraard zorgt opdrachtgever ervoor dat je hierin op een juiste manier geschoold wordt zodat jij mee kunt groeien.Kortom: een uitdagende functie waarin het vak van installatiemonteur een extra dimensie krijgt. 

Servicetechnicus Installatietechniek (m/v) - Veenwouden

Als Servicetechnicus installatietechniek ben je het gezicht van opdrachtgever. Je onderhoudt en verbetert diverse installaties waaronder klimaat- en luchtbehandelingsinstallatie, gas, cv, water en sanitair.Daarnaast kom je veelvuldig bij installaties zoals warmtepompen, zonneboilers en andere innovatieve technieken. Op het gebied van regeltechniek ga je geen uitdaging uit de weg en zie je elke installatie als een uitdaging. Bovenal ben je communicatief sterk en is jouw doel om samen met je collega’s een tevreden opdrachtgever achter te laten.Kortom: Een functie met veel uitdaging waarin het vak van servicetechnicus een extra dimensie krijgt!Als Servicetechnicus installatietechniek ben je het gezicht van ASN Installaties. Je onderhoudt en verbetert diverse installaties waaronder klimaat- en luchtbehandelingsinstallatie, gas, cv, water en sanitair. Daarnaast kom je veelvuldig bij installaties zoals warmtepompen, zonneboilers en andere innovatieve technieken. Op het gebied van regeltechniek ga je geen uitdaging uit de weg en zie je elke installatie als een uitdaging. Bovenal ben je communicatief sterk en is jouw doel om samen met je collega’s een tevreden opdrachtgever achter te laten.Kortom: Een functie met veel uitdaging waarin het vak van servicetechnicus een extra dimensie krijgt!Gezocht wordt een startende of ervaren servicetechnicus met een gezonde dosis enthousiasme en dezelfde passie voor techniek als je collega’s.   

Service- en onderhoudsmonteur (m/v) - Veenwouden

Als Service- en onderhoudsmonteur voer je aan de hand van een planning zelfstandig onderhoud, reparatie- en installatie werkzaamheden in Noordoost-Friesland uit.Je verricht zorgvuldig en zelfstandig alle voorkomende service- en onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met het in bedrijf stellen en inregelen van met name centrale verwarmings- en mechanische ventilatie installaties.Je stelt diagnose van storingen en verhelpt deze. Je onderhoudt klantcontact op een dusdanige manier dat de klant tevreden is. Tevens maak je een inschatting en adviseer je als het gaat om vervanging of vernieuwing van installatieonderdelen of vernieuwing van gehele installaties.Je werkt mee in de storingsdienst en het werkgebied van deze functie is regio Noordoost-Friesland. 

Schilder - Franeker

Voor een schildersbedrijf uit omgeving Franeker hebben wij een vacature voor een (assistent) schilder Woonachtig max. 10 km rondom Franeker. 

Chauffeur C - Heerenveen

Voor het transport van grond, zand en materieel en materiaal heeft opdrachtgever een vacature voor een Chauffeur met C rijbewijs.Oproepbasis 95% reguliere werktijden, bereidt zijn om in enkele gevallen ook buiten de reguliere werktijden te werken.Besturen van kiepauto (16 tonner), soms met autolaadkraan.Betreft een functie op basis van oproep met groeimogelijkheden.    

Allround Montagemedewerker - Sneek

Vanwege een groeiende omzet en expanderende orderportefeuille heeft opdrachtgever voor op zeer korte termijn een vacature voor een Allround montagemedewerker (glas en aanverwanten) Gezocht wordt een enthousiaste gemotiveerde servicegerichte kandidaat die uiteindelijk zelfstandig kan werken. Oog heeft voor detail en kwaliteit, technisch inzicht heeft en mee kan denken met het bedrijf en met de klanten in aanvullend (meer)werk.  

Bouwhulp - Heerenveen

voor een opdrachtgever van ons zijn wij opzoek naar een aantalhandige aanpakkers oppermannenJe gaat op de bouw helpen met verschillende opruim en sloopwerkzaamheden 

Straatmakers - Heerenveen

Zoek jij werk als stratenmaker? Wij zijn voor onze  opdrachtgevers op zoek naar goede, betrouwbare en gemotiveerde stratenmakers. Wij vragen enkele jaren relevante werkervaring o.a. ervaring met: het aansturen van oppermannen;straten onder de hamer;tekeningen lezen;hoogtes uitzetten;egaliseren en vlakken;bestraten van wegen, paden, troittoirs en pleinen;aantrillen;leggen van banden;zelfstandig uitzetten en bestraten;beddingen bandenplaatsen en putten opmetselen;eventueel uitbreken van oud straatwerk;tegels en stenen op maat maken (handmatig als machinaal);onder de hamer straten en andere relevante werkzaamheden behoren tot je taken;Ook oppermannen en leerling straters zijn voor de komend drukke seizoensperiode van harte welkom.

Schilder - Heerenveen

Ben jij een leerling/aankomend of ervaren schilder?Heb je ervaring met het uitvoeren van o.a. binnen- en buitenschilderwerkzaamheden met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en renovatie zoals  muren, kozijnen, trappen, deuren, gevels, plafonds (hout en beton) etc. Of wil je het vak leren? Dan hebben wij werk voor je.

Opperman - Heerenveen

Het gaat om voorbereidende werkzaamheden (schuren beton, aanmaken 2 componenten saus/coating) voor het sauzen van wanden en plafonds in de food industrie (o.a. Campinafabrieken)In bezit zijn van een hoogwerker certificaat is een grote pre!

Senior ontwerper Infra, Water en Groene ruimte - Opmeer

 Voor de verdere ontwikkeling van de afdeling Infra is er een vacature voor een Senior ontwerper Infra, Water en Groene ruimte.In deze functie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van infrastructurele werken op het gebied van civiele techniek, water- en natuurbouw.Dit kunnen zowel werken volgens de RAW-systematiek als geïntegreerde contracten zijn. Dit doe je vanuit een goede cultuur- en civieltechnische basis en met aansluitende ervaring die je de laatste jaren hebt opgedaan bij een ingenieursbureau, aannemer of overheidsinstelling.Je vraagt deeloffertes op bij leveranciers/onderaannemers, verleent ondersteuning bij het opstellen van offertes en Plannen van Aanpak of schrijft zelfstandig offertes.Je zoekt naar de balans tussen theorie en praktijk.Je stelt projectplanningen op, maakt technische en financiële overzichten, schrijft projectrapportages en projectverslagen.Daarnaast kun je ook worden ingezet bij de opmaak van RAW-contracten en/of geïntegreerde contracten en in de uitvoeringsbegeleiding.Je werkt veelal onder aansturing van een (senior) projectleider aan de projecten. Waar nodig kun je ook zelfstandig de projecten voorbereiden en uitwerken.Ook behoort het tot de mogelijkheden dat je de werkzaamheden uitvoert op locatie van opdrachtgevers klanten en in nauwe samenwerking met een projectleider van de klant

Geodetisch projectleider - Opmeer

De afdeling Geo-ICT & Geo-Info van de opdrachtgever maakt een flinke groei door in de volledige breedte (zoals BGT, GIS, specialistische maatvoering (beton/spoor), deformatiemetingen etc.). De geodetische werkzaamheden richten zich op landmeten, maatvoering en monitoring voor zowel overheden, als aannemers en industrie. De afdeling bestaat uit ongeveer 40 medewerkers en ter uitbreiding daarvan zoekt opdrachtgever een ervaren senior geodetisch projectleider.De projectleider die gezocht wordt, beschikt over een achtergrond in de Geodesie en is thuis in de wereld van GIS, fotogrammetrie en BGT.Je richt je vooral op de grotere infrastructurele projecten (zoals de aanleg Ring Zuid te Groningen). Naast de werkvoorbereiding, maatvoeringsplannen en aansturing van het team van medewerkers, ben je ook verantwoordelijk voor de verbinding met de andere afdelingen binnen de organisatie. (conditioneringsvraagstukken, raakvlakkenbeheer, omgevingsmanagement) en collega-bedrijven).Bij opdrachtgever is innovatie belangrijk en in dat kader vervult de projectleider een belangrijke rol in de verdere uitbouw van de innovatieve inwinning zoals laserscanning, meten in beeld, meten met drones, inclinometers, grondrader en sensortechnologie.Verder onderhoud en maak je contacten met klanten en relaties, zoals waterschappen, gemeenten, aannemers en de industrie. Je hebt al een aantoonbaar netwerk opgebouwd waaruit je commerciële vaardigheden naar voren komen.

Technisch specialist Milieu en Bodemsanering - Opmeer

Voor onze Opdrachtgever zijn vestiging in Noord Holland is er  voor de verdere ontwikkeling van onze afdeling Milieu een vacature voor een Technisch specialist Milieu en Bodemsanering..Als Technisch specialist Milieu en Bodemsanering ben je verantwoordelijk voor het volgens de geldende normen opstellen van (water)bodemonderzoeksrapporten, rapportages van partijkeuringen maar ook saneringsplannen,BUS-meldingen en evaluatierapporten van (water)bodemsaneringen. De werkzaamheden hebben tot doel in nauwe samenwerking met de projectleider onze opdrachtgevers te voorzien van realistische en praktische adviezen op het gebied van (water)bodemverontreiniging.De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit kantoorwerkzaamheden, zoals het opstellen van rapportages, adviezen en bijbehorende correspondentie. Communicatie en overleg met opdrachtgevers en bevoegd gezag kan tevens deel uitmaken van deze functie.Onze veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 en kennis van deze normen is dan ook een voorwaarde.Daarnaast is ervaring met werken voor industriële opdrachtgevers of kabels- en leidingbedrijven een pre.Gezocht wordt een ondernemend persoon met overzicht en structuur, die houdt van aanpakken en het leuk vindt zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Daarbij ben je graag met afwisselende projecten bezig en heb je geen negen-tot-vijfmentaliteit.Het zelfstandig doorgronden en oplossen van milieukundige knelpunten in projecten vind je een uitdaging. Dit vervolgens in afstemming met de projectleider omzetten in duidelijk beschreven rapportages geeft je energie en inspiratie in je werk. Het nemen van initiatief hierin is belangrijk. Op zowel je organiserende als je inhoudelijke kwaliteiten wordt in deze functie een beroep gedaan.

Schuurder - Heerenveen

Wij zijn op zoek naar meerdere kandidaten voor de functie van schuurder.Aanvang kan per direct.Het betreft het verwijderen van de reeds eerder aangebrachte stuclaag met coating met behulp van speciaal ingevlogen machines die hangen een veerdraad waardoor je niet steeds het hele gewicht van de de machine hoeft te vasthouden. Wel moet je natuurlijk de machine bij de muur of het plafond langs houden om de stuclaag te verwijderen.Betreft werk voor een langere periode bij een project in Heerenveen waar je in team verband gaat werken.

Uitvoerder - Groningen

We zijn opzoek naar een uitvoerder met ervaring en kennis voor projectmatige verbouw en renovatie.Zo ben je bij verschillende projecten het aanspreekpunt van de bouwplaats 

Kunstof kozijnmonteur - Heerenveen

Voor een opdrachtgever van ons zijn wij opzoek naarKunststof kozijnenmonteurs.Je gaat bij verschillende projecten in Fryslan en omgeving kunststof kozijnen plaatsen.een ervaren timmerman die kozijnen kan plaatsen is ook van harte welkom.Je kan zelfstandig werken en hebt kwaliteit en service boven aanstaan.Aanvang week 8Duur: langdurig, tot enkele maanden

Revisor Elektro- en Servomotoren - Heerenveen

Je komt te werken op de afdeling Elektromotoren waar je met je collega's werkt aan de reparatie en revisie van een breed scala aan elektro- en servomotoren. Je komt te werken in een schone omgeving, waar veiligheid, kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel staat. Taken:Het repareren, reviseren en testen van elektro- en servomotorenHet registreren in ons systeem van de handelingen ten behoeve van de reparatiesPreventief onderhoud voeren aan alle soorten elektro- en servomotorenHet afregelen, meten en testen van as positie bepalende elektronica in servomotoren

Carrière Center

Voordeligste van het Noorden, met een slagingspercentage van 89%

U kunt op het plaatje klikken om u direct aan te melden voor VCA cursus of een andere kortdurende opleiding. 

Voor vragen kunt u ons ook bereiken via 088 160 1000 of info@carriere-center.nl